Ferdi Kaza Sigortası

Kaza Nedir?

Ani ve beklenmedik, kendi kontrolümüzde dışında olan meydana gelebilecek her türlü olaya kaza denir.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Kaza tanımında da tanımlamış olduğumuz istem dışı meydana gelen olaylara ve risklere karşı kendimizi güvence altına alan sigortadır.

Hangi Riskleri güvence altına almaktadır?

  • Kaza Sonucu Yaşam Kaybı; Sigortalının poliçesinde belirten limitlerle kaza sonucu vefatı gerçekleşmiş ise kanuni mirasçılarına veya poliçesinde belirtilen kişilere ödeme yapılmaktadır.
  • Kaza Sonucu Daimi Sakatlık; Sigortalının poliçesinde belirtilen limitlerle kaza sonucu daimi sakatlık gerçekleşmiş ise, maluliyet oranında ödeme yapılmaktadır.
  • Ek olarak Tedavi Masrafları ve Gündelik Tazminat teminatlarından da yararlanabilirsiniz.
  • Tedavi Masrafları; Sigortalının poliçesinde belirten limitlerle kaza sonucu tedavi görmesi gerektiği durumlarda poliçedeki limitler ödeme yapılmaktadır.
  • Gündelik Tazminat: Sigortalı kaza neticesinde geçici olarak çalışmayacak duruma düşerse, iyileşerek çalışabilecek duruma gelene kadar kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat limiti ödenir.

Ferdi Kaza Poliçesini sadece kendimiz için mi alabiliriz?

Ferdi Kaza poliçesini sadece kendiniz için değil, aileniz arkadaşlarınız kısaca tüm sevdikleriniz için satın alabilirsiniz. Ferdi Kaza poliçeleri 16-65 yaş arası kişiler için geçerlidir.

Limitler Nasıl Belirlenir?

Sigorta Limitini kişinin kendisi TL ve Döviz cinsinden belirleyebilir.

Poliçe Süresi Nedir?

Poliçe yıllık olarak tanzim edilir ama kısa sürelide tanzim edilebilmektedir.