Kobi Paket İşyeri Sigortası

HDI Sigorta’nın KOBİ’lere sağladığı güvenceler:

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem
 • Dâhili su
 • Sel, su basması, fırtına
 • Kara ve hava taşıtlarının çarpması
 • Duman, yer kayması, kar ağırlığı
 • Dolu
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Hırsızlık
 • Komşularınıza ve/veya kiracı iseniz mal sahibine karşı sorumluluk (yangın, infilak, dâhili su, duman, kötü niyetli hareketler ve terör sonucu gelebilecek zararlar)
 • Kira kaybı
 • Hasar nedeniyle yapılacak alternatif iş yeri değişikliği masrafları
 • Geçici adres nakli
 • Enkaz kaldırma masrafları (hasardan sonra oluşan enkazın kaldırılma masrafları)
 • İş durması
 • Fiziki zararlar
 • Çalışanlara ait eşyalar
 • Cam kırılması

KOBİ’lerin işletme yapısına veya ihtiyaçlarına göre poliçelere eklenebilen teminatlar:

 • Taşınan para sigortası
 • Emniyeti suistimal sigortası
 • İşveren mali sorumluluk sigortası
 • Şahsi mali sorumluluk sigortası
 • İş yeri sahibine ve/veya çalışanlarına ferdî kaza sigortası
 • Elektronik cihaz sigortası
 • Makine kırılması sigortası
 • Nakliyat emtia sigortası
 • Geçici inşaat, tadilat, ek bina ve montaj işleri için inşaat / montaj tüm riskler sigortası
 • İş yeri yardım hizmeti: Su tesisatı hizmeti / Elektrik tesisatı hizmeti / Cam işleri hizmeti / Çilingir hizmeti
 • Acil sağlık teminatı: Tüm acil sağlık sorunlarında yapılan hastane harcamaları
 • Acil sağlık hizmetleri: Tıbbi danışmanlık / Acil sağlık hizmeti / Acil kara ambulans hizmeti / Acil hekim hizmeti / İlaç ve sarf malzemeleri
 • Hukuksal koruma teminatı

Tüm bu güvenceleri paket olarak alabileceğiniz gibi sadece ihtiyacınıza uygun olanları poliçenize ekleyebilirsiniz.